చంద్రబాబు ప్రధాని అవుతాడా ? అఖిలేష్ ఫోన్ వ్యూహమేంటి ?

ఢిల్లీ లెవెల్ రాజకీయంలో ఒకడంటే రెండో వాడికి పడదు. ఇద్దరి కలిస్తే మూడోవాడి మీద పడతారు. అలాంటిది అందరూ చంద్రబాబు వెనక నిలబడేందుకు ఎందుకు రెడీ అవుతున్నారు ? ఏపీకి అన్యాయం జరుగుతోంది, కేంద్రం రాజకీయం ఆడుతోంది, మోడీ రాష్ట్రాల్ని అణిచేస్తున్నాడు అంటూ ఢిల్లీ స్థాయిలో చంద్రబాబు మొదలు పెట్టిన యుద్ధం ఆరంభంలోనే అదిరే రిజల్ట్ ఇస్తోంది. వారం తిరగక ముందే రెండోసారి ఢిల్లీ వెళుతున్నాడు చంద్రబాబు. ఏంటి ? ఏం జరగబోతోంది ? చంద్రబాబు ప్రధాని […]