నెల: జూన్ 2021

#ICUDiary: ‘ఆయనకు వెంటిలేటర్ పెట్టే ముందు టీ ఇచ్చారా లేదా అని అడిగారు’ – voiceofandhra.net

మీరు శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్ సినిమా చూశారా? డిగ్రీతో సంబంధం లేకుండా, భావోద్వేగాలతో నిండిన గుండెతో చిరంజీవి ఆసుపత్రిలోకి అడుగుపెడతారు. అక్కడ కోమాలో ఉన్న ఓ బాలుడిని ‘‘రోగి’’…